dijous, 16 de juny de 2011

PROVA FINAL

Comença a semblar força evident que les TIC són, potencialment, una gran ajuda per a l’ensenyament […]. També és cert, tot i que és menys obvi, que l’ús de la tecnologia fa més difícil la tasca docent, ja que n’implica inevitablement, un replantejament (Gros & Romañá 1995: 131)

Quina ha de ser la funció del professorat en aquest món TIC?

10 comentaris:

 1. La funció del professorat en aquest món TIC ha de ser de guia de l'alumnat, és a dir, el professor, ha d'ensenyar a l'alumne a saber triar la bona informació de la dolenta, ja que a internet és una via d'accés al coneixement però no és el coneixement.

  ResponElimina
 2. Les noves tecnologies són una eina imprescindible al món on ens trobem a hores d’ara ja que tothom les necessita, sia per a comunicar-se amb la resta sia per al mateix entorn de treball; per això es tracta d’un recurs que no podem deixar de banda a l’educació. No hem d’oblidar que una de les funcions principals de l’escola és preparar als futurs ciutadans perquè es pugan moure a la societat on els tocarà viure i, per descomptat, avui dia això ja no és possible sense una eina com són les noves tecnologies.

  Si bé, en un principi, aquestes ens fan la vida molt més senzilla, precisen d’una sèrie de coneixements sense els quals es converteixen en el pitjor enemic que un pot tindre. A aquest respecte les TICs poden suposar un problema perquè implica, com bé s’ha dit a les línies que precedeixen a aquestes, un replantejament. Però, un replantejament al voltant de què? L’emprament de les noves tecnologies porten com a conseqüència directa un canvi metodològic ja que s’ha de barrejar la pràctica docent tradicional amb aquesta més recent i innovadora però també suposa un canvi d’actitud en tant que cal deixar el plantejament vinculat al seguiment d’un llibre de text i esforçar-se a fer coses originals i interactives.

  No obstant això, considere que és un canvi no solament important sinó imprescindible ja que no podem deixar de banda el que ocorre al món en l’actualitat, ja no solament pel que fa al món laboral sinó també a nivell universitari. Llocs, ambdós, on una persona pot fer poca cosa sense un domini, almenys, mitjà de les noves tecnologies i el seu funcionament. I per això el seu ús i ensenyament ha de començar a l’escola, lloc on eduquem per al futur i això solament és possible si utilitzem els medis que hi necessitarem.

  ResponElimina
 3. Les eines TIC, com qualsevol altre àmbit de la tecnologia, és creat per a fer com més fàcil millor qualsevol tasca de l'ésser humà. L'ensenyament, doncs, no n'és una excepció. Les TIC ens ofereixen tot un nou món d'interacció amb l'alumnat que cal que els docents explotem al màxim.

  Ara bé, amb aquesta finalitat, el professorat ha d'aprendre una lliçó molt important: el docent ja no és la font d'informació. No n'és l'única, si més no. Hem de canviar, tots, de perspectiva i assumir que no podem parar el corrent constant d'informació que arriba a l'alumne. Caldria, més aviat, que ensenyara aquest a discernir correctament les dades que són fiables i aprofitables de les que no ho són.

  Deixem de ser enciclopèdies humanes per a passar a ser guies del coneixement.

  ResponElimina
 4. Jo pense que la funció del professorat ha de ser, fonamentalment, la de guia de l'alumnat a l'hora de triar les diferents opcions que hi ha dins la xarxa o qualsevol recurs informàtic.

  Cal tindre en compte que hui dia dins la xarxa hi ha molta informació que pot ser falsa o no recomanable, per això el professorat ha d'ajudar l'alumnat a triar quin programa és més recomanable per desenvolupar una faena determinada, o quina pàgina conté la informació de forma millor ordenada, etc.

  Per tant, el professorat ha d'assumir que ja no té una aurèola al cap i que la seua funció s'ha d'adaptar als nous temps.

  ResponElimina
 5. En el moment que les noves tecnologies entren dins de l'àmbit de l'aula, el professor deixa de ser "professor" (és a dir, persona que es posa davant d'uns alumnes per impartir una matèria de manera magistral). El docent passa a ser "guia".
  Per a què les TIC siguen útils i facen el seu paper d'eines educatives interactives, és a dir, per a que els xiquets puguen aprendre davant d'un ordinador o escoltant a un professor que s'ajuda d'un power point, el docent ha de saber com inserir-les de manera adequada, ja que el seu ensenyament queda compartit amb l'ensenyament que ofereix el recurs que empre. Un recurs informàtic no pot substituir mai un professor, però un professor mai no pot basar la seua tasca en l'ús d'un d'aquestos.
  Al meu parer, cal una adequada formació en aquesta matèria perquè puga ser veritablement de profit en l'aula, i una vegada es té, entre professor, TIC i alumnat no haurà conflicte.

  ResponElimina
 6. Moltes vegades s’ha plantejat aquesta pregunta. Si els xiquets ja tenen tota la informació al seu abast, on queda el professor? Moltes persones s’atreveixen a dir que el mestre ja no té cabuda a la societat, però s’obliden de la tasca fonamental del docent. El mestre ha de ser una guia per als alumnes, un recolzament que els ajude a aprendre com utilitzar un recurs tan potent de forma responsable. Així que si bé, el paper del mestre tradicional desapareix no ocorre el mateix amb el del docent. No hem d’oblidar que encara que els xiquets tinguen tots els recursos a l’abast saber emprar-los i més, saber obtindre’n profit, és una cosa que no s’adquireix de manera innata i és ací on el paper de mestre és, si menys no, fonamental.

  Ací parlem d’un concepte tradicional en un sentit molt nou, el judici crític. Si bé tots havíem dit que el judici crític s’adquireix llegint i amb coneixements que s’aprenen al llarg dels anys, hui dia necessitem que es desenvolupe a través de textos extrets d’Internet, on els xiquets hauran de discernir entre la informació veritable i la fal•laç (que hi ha molta). I, com no podia ser d’altra manera, el mestre, ací, juga el seu paper fonamental, guiar aquest procés de maduració fomentant debats, investigacions, etc., és a dir, fomentant el pensament actiu que produirà ciutadans crítics i autònoms.

  ResponElimina
 7. El professor de les TIC ha de treballar a la classe com qualsevol altre. Això significa que ha d'estar implicat a l' aula, ha d' explicar, ha de guiar, ha d' ensenyar a triar la pàgina correcta, i mai ser reemplaçat per un ordinador. El professor de les TIC té grans elements com són l' ordinador i Internet, que altres professors no disposen d' ells i ha de saber aprofitar aquestos recursos per l' aprenentatge de l' alumne.

  ResponElimina
 8. Els professors han d'usar les TIC com una ajuda, com un recurs més. No han d'utilitzar un únic recurs, sinó, han de complementar-se entre ells.
  És cert que les TIC són molt motivadores per a l'alumnat que cursa Primària, però, també pot distraure i portar a utilitzar malament les TIC. Per tot açò, el paper del professor és vital, ha de servir d'exemple i de guia per als seus alumnes; perquè els alumnes terminen l'Educació Primària, sabent usar i aprofitar al màxim aquests recursos tan importants.

  ResponElimina
 9. Primerament dir, referent al comentari de GRos & Romaña, sobre la tasca que li suposa al professor aplicar les noves tecnologies a l` aula, he de dir, que el professor ha d`estar sempre actualitzat en la seua matèria perquè cada dia apareix noves investigacions sobre ella. Igual o més són les noves tecnologies. Estem envoltes en un món tecnològic difícil de parar i que cada dia va a més.Els alumnes que han nascut ja rodejats de tecnologies, la gran majoria sap com utilitzar un ordinador i coneix les eines bàsiques d`internet.Com a mestres, hem d`estar preparats i tenir com a mínim el coneixement que té l`alumne sobre aquestes. Les noves tecnologies no suposen cap problema sinó tot el contrari, és un privilegi poder tenir la teua classe totes aquestes eines per a treballar amb ells. Són nombrosos avantatges los que tenim si utilitzem les noves tecnologies, com tenir a l`abast, tota la informació en un clic, tenir una comunicació amb els alumnes de qualsevol matèria o compartir pràctiques fetes en altra ciutat o país.
  El paper del professorat ha de ser sempre d`educador, ha d`ensenyar a l`alumne a utilitzar correctament aquesta i ha de fer conèixer quines pàgines són bones o què programa ha d`utilitzar per a cada cosa.

  ResponElimina
 10. Trobe que les TIC són una bona ferramenta per al professor que ho és a l'any 2011 i al futur. Ens trobem en el món de les noves tecnologies on tot´se mesura per la velocitat o pe´r la quantitat d'aparell electrònics que tens a casa o a la motxilla (i que saps usar). Per tant un professor que vol ser tingut en compte per l'alumnat seria bo que coneixera el manual d'instruccions d'aquestos aparells.
  D'altra banda ha d'anar amb cura:
  D'una banda ha de procurar no ser substituit per l'aparell i d'altra ha d'estar molt i molt alerta perquè pot ser durant les seues explicacions els seus alumnes poden estar al facebook o jugant als SIM...
  Però diré una cosa a favor: quan el professor estarà explicant, per exemple un context històric, l'alumne podrà al segon buscar informació del que el professor explica a classe (tot sense fiar-se'n al 100% de la viquipèdia).

  ResponElimina