dijous, 3 de febrer de 2011

Les Tic: imprescindibles?

Què opineu sobre les TIC? Són imprescindibles? Expliqueu la vostra experiència amb les TIC al llarg de la carrera.


23 comentaris:

 1. Supose que són cada volta més utilitzats, pero trobe que no se pot oblidat el fet que els usuaris o alumnes no utilitzen massa l'escriptura "manual". S'ha de saber còm s'escriu i no amb el corrector de word!

  ResponElimina
 2. Em pareix que les TIC avui dia són un complement quasi indispensable al procés de ensenyament aprenentatge.
  Pense que donen la possibilitat d'ampliar i reforçar continguts d'una forma molt atractiva.
  Vull dir que, quan vaig començar els meus estudis de magisteri l'any passat, no savia quasi res de tot això i ara em pareix una eina molt valuosa en aquest camp docent i per això, m'agradaria molt aconseguir una formació òptima en aquest àmbit.

  ResponElimina
 3. Pense que les Tic son importants , potser no imprescindibles , però si molt importants.
  Per a poder fer-les servir es molt necessari coneixer com utilitzar-les i dirigir-les per a assolir el nostre objectiu.
  Al llarg de la carrera la meua experiència amb les TIC no a sigut molt ampla , es reudeix a creació i realització de webquest i a participar en alguns blocs.
  Com a TIC mes bàsiques parlariem de la realització i exposició de powerpoints .

  ResponElimina
 4. Pense que les TIC són importants però cal conéixer-les en profunditat per utilitzar-les de forma adequada i traure'n el màxim profit, sinó tindran el mateix ús que el llibre a la foto.

  Trobe que poden ser útils en qualsevol aspecte de la formació acadèmica, sobretot els instruments que ja usem amb normalitat com ara el power point.

  ResponElimina
 5. Pense que les TIC són una eina imprescindible tant per als futurs mestres com per als alumnes, perquè hi ha molts recursos què es poder utilitzar.L´experiència amb les TIC al llarg de la carrera ha sigut sobre la cerca de webs del camp de l´ensenyament i la realització de Powerpoints.

  ResponElimina
 6. Les TIC potser no són imprescindibles en alguns casos, però supose que ens estalvien una quantitat ingent de faena en investigació, per exemple. Sé que per al treball amb corpus lingüístics extensos és quasi necessari utilitzar programes com el MonoConc. D'altra banda, crec que en la docència se'n fa un ús excessiu de vegades que, més que ajudar, complica l'aprenentatge.

  La meua experiència amb les TIC no és massa extensa. Més enllà de diccionaris en xarxa (DCVB, DLC), altres serveis de consulta (Termca t, per exemple) i el bàsic PowerPoint no n'he usat moltes.

  Miquel Navarro Manchón

  ResponElimina
 7. Les TIC son una "nova" eina educativa que encara no cal que siga imprescindible ja que fins fa poc de temps, el docent no podia emprar aquests nou camí però amb el mateix èxit educatiu que enguany, però el present i el proper futur ens hi demanen noves possibilitats de fer més ample el coneixement i la rapidessa al accès de dades tan per part del docent i del alumnat.
  Per això, com futurs docents hem d'aprofitar les eines disponibles al nostre abast per tal d'enriquir al alumne.
  Jo he pogut utilitzar en els meus estudis de magisteri eines com ara el paquet d'Office(Power Point, Excel, etc..), les Webquest, els blogs com recurs d'aula i a mès com especialista amb la música l'ùs de ferramentes com secuenciadors i sintetitzadors.

  ResponElimina
 8. Considere personalment que les TICS, a hores d'ara, són una eina molt útil i de la qual no ens podem deseixir tan fàcilment, necessitem d'elles per poder desenvolupar-nos a un món on el coneixement i maneig de les noves tecnologies és, si més no, indispensable.

  Però, malgrat aquest no opine que l'ús de les TICS haja de reemplaçar l'enseyament tradicional com ara l'escriptura a mà, una destresa que en la meua opinió és massa valuosa com per a desaparéixer en ares de les TICS.

  Per això, suggerisc que a l'educació es combinen els dos recursos per poder obtindre una formació més completa i que ajude els alumnes al món en què vivim.

  Pel que fa a la meua experiència personal he de dir que no he aprés molt l'ús de les TICS, ja que el meu coneixement al voltant d'aquestes es limita al treball amb el PowerPint, el Word i la navegació per internet fent ús de programes com per exemple el Salt o de diccionaris com ara el trobat i el DLC.

  ResponElimina
 9. Les TIC supose que no són imprescindibles però si que ens ajuden a l'hora de cercar i d'investigar. Potser s'hauria d'ensenyar a utilitzar-les de manera adequada, s'abusa innecessàriament d'elles, com per exemple el power point a les exposicions.

  ResponElimina
 10. Les TIC és una eina necessàrea i imprescindible per al nostre aprenentatge, perquè ens permet tindre una informació complementària de qualsevol tema molt important per al nostre desenvolupament.

  Jo les TIC que més he aplicat ha sigut els PowerPoint en les exposicions que hem fet en la carrera.

  ResponElimina
 11. Les TIC com la resta d'àmbits de l'activitat humana, es converteixen en instrument cada vegada més indispensable en les institucions educatives. El professorat ha de tindre una formació didàctico-tecnològica que li ajude a conèixer millor, dominar e integrar els instruments tecnològics i els nous elements culturals generals en la seus pràctica docent.
  La meua íntervenció amb les TIC no ha sigut massa ampla durant tota la carrera es redueix a la creació i realització de webquest, participació i creació d'un bloc. Com a TICS més bàsiques vull dir he fet creació i exposició en powerpoints per a la classe.

  ResponElimina
 12. Les xarxes de comunicaciones tenen un rol molt important a la societat actual.
  Els ordinadors s'han incorporat de forma progressiva a la vida diaria, així com totes les xarxes de comunicació. Aquests són uns dels grans canvis que està experimentant la nostra societat.
  Sense cap dubte, les tic son una eina indispensable y més encara en el camp de l'educació.
  Pel que a mi respecta, he utilitzat al llarg de tota la carrera el processador de textos word, així como el power point.

  ResponElimina
 13. Les noves tecnologies estan a l´ordre del dia,tothom les coneixen,sobretot els xiquets, i com tal cosa han començat a estar vinculades a l´educació. Les TIC són una ferramenta molt útil i atractiva en l´ensenyança, ja que les matèries de classe es converteixen en activitats actives que fan que el xiquet estiga motivat i atent a la mateixa hora d´estar treballant qualsevol assignatura.
  La meua experiència amb les TICS va ser en primer lloc, a la universitat,quan vam tenir l´assigantuta de las TICS, on vaig aprendre a fer blocs,webquets... i fer aplicar aquestes ferramentes a l`aula, a l`ensenyança.
  Referent a la meua experiència pràctica,els powerspoints han sigut presents en les exposicions de classe mitjançant tota la carrera, en altres àmbits els powerspoints els utilitze per a fer àlbums de fotos,de videos...
  I, finalment, quan vaig fer les pràctiques a l´escola, vaig utilitzar la pissarra digital com a ferramenta per a treballar, amb totes les classes que tenia, les coses que les habia ensenyat, d´una manera més lúdica.Va funcionar perfectament.

  ResponElimina
 14. Pense que les TIC són imprescindibles per a qualsevol estudiant.
  Podem dir que gracies a Internet, podem compartir y buscar informació d'una manera que mai es podria haver imaginat. Però, el problema que pot existir és el poder buscar informació amb una veracitat discutible, ja que qualsevol persona pot dir el que vullga i opinar de qualsevol tema. Per això, crec que hem de seleccionar i analitzar tota la informació que podem buscar.
  També, cal mencionar la gran utilitat d'altres programes com els processadors de textos, traductors, pissarres digitals, etc.

  ResponElimina
 15. Vivim en una societat anomenada societat de la informació on les noves tecnologies ocupen un paper molt important. Es per aquesta raó que devem introduir les TIC en l'educació i l'ensenyança. Cal destacar que les noves tecnologies poden ser molt útils per a l'ensenyança però hem de fer una correcta utilització d'aquestes. Per aquest motiu hem de conèixer els recursos que ens poden resultar profitosos, ja que per exemple, mitjançant les TIC podem augmentar la motivació dels nostres alumnes.

  Pel que fa a la meua experiència amb les noves tecnologies he de dir que he treballat amb PowerPoint i Word majoritàriament. També faig us d'Internet. Magradaria apendre més recursos que hem poden ser útils en la docència.

  ResponElimina
 16. Com han dit molts dels meus companys i companyes les TIC a dia de hui són fonamentals no sols per a investigar sobre qualsevol tema sinó per a mantenir-se hom informat sobre l'actualitat al minut.

  Tot i que considere positiva la introducció de les TIC en el món educatiu i els recursos que se n'extrauen, al meu parer l'ús excessiu de les TIC ha provocat alguns dubtes en determinats aspectes de la llengua com ara l'ortografia (ja que els correctors hi juguen un paper important)i en la manca de recerca investigativa fora de l'àmbit d'internet.

  ResponElimina
 17. Pense que, en el món actual tan canviant i bolcat amb les noves tecnologies és imprescindible la inclusió de les TIC en l’aula. Degut fundamentalment a que sense estes, existiria l’anomenada bretxa tecnològica, en les nostres aules i per un altre costat, una seriosa diacronia per als nostres alumnes.
  Per a acabar només dir que per si no fóra poc és un gran element motivador per a tots els xiquets que facilita la seua atenció i disposició al treball, per això hem d’usar-ho al nostre favor.

  ResponElimina
 18. Cada vegada les TIC són més utilitzades tant en el món educatiu com en qualsevol altre. L'introducció de les noves tecnologies ens ha ajduat a tothom a millorar en el món de la informàtica, ja que la seua utilització ens aporta molts avantatges.
  Però, també em d'anar en compte per no olbidar, per exemple, determinats aspectes lingüístics.

  ResponElimina
 19. L'autor ha eliminat aquest comentari.

  ResponElimina
 20. Des del meu punt de vista les Tics són fonamentals avui dia ja que vivim en un món on tot està globalitzat i les xarxes informàtiques ens donen la possibilitat d'apropar-nos i d'adquirir moltíssima informació sense moure'ns. No obstant això, i pel que fa a les TICs aplicades a l'educació he de dir que si bé, són molt importants i necessàries (és a dir, avui dia no es contempla la possibilitat de no ensenyar els nostres alumnes com utilitzar les noves tecnologies),s'han de barrejar amb els ensenyaments tradicionals que ens permetran obtindre una educació de més qualitat sense deixar de banda els valors i la proximitat de l'escola clàssica.

  Pel que fa a la meua experiència amb les TICs he de dir que llevat l'ús del Powerpoint, internet i poca cosa més, no he tingut cap experiència amb les TICs.

  ResponElimina
 21. Ara que tinc més idea del que són les TIC, crec que les TIC poden ser útils però soles com a eina de suport a les aules. Crec que no és fàcil fer un ús correcte de les TIC, entenent "ús correcte" com alternativa d'ensenyament més divertit i atraent, que crec que és (o deuria ser), la millor forma d'educar. Estem preparats/preparades?

  ResponElimina
 22. Ara sí!!Les TIC són una eina fonamental per a l'ensenyança en els nostres dies, però s' ha de tenir en compte que no tota la informació que ens proporcionen és bona. Aleshores,el professor serà el que ha de tindre un coneixement previ de les Tic i destriar tota aquella informació que no es adequada per a l' alumnat.

  ResponElimina
 23. Comença a semblar força evident que les TIC són, potencialment, una gran ajuda per a l'ensenyament. També és cert, tot i que és menys obvi, que l'ús de la tecnologia fa més difícil la tasca docent, ja que n'implica inevitablement, un replantejament.

  Hem d'utilitzar estes ferramentes per a ajudar-nos en les nostres classes i ensenyar als nostres alumnes a què aprendar a aprendre, guiant-los en la selecció i tractament de la informació.

  ResponElimina